... ... Shapely Vista - Jane Aukshunas | ART Elements Gallery

Shapely Vista - SOLD

by: Jane Aukshunas

Oil Pastel on Birchwood Panel

30 x 30"